Vår miljöpolicy

Vi skall marknadsföra oss och sälja vår produkt och tillhörande kringtjänster till privatpersoner, företag och organisationer inom Storstockholmsdistriktet. Vi skall kännetecknas av miljömedvetenhet, trevligt bemötande, trygghet samt totalekonomi och kvalitet för våra produkter, tjänster och personal. TMH Bilskadecenter skall minska påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat ur ett hållbarhetsperspektiv, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt inom all vår verksamhet.

Vi skall informera våra kunder om våra miljövänligaste alternativ. » Vi skall sträva efter att överträffa de krav som lagstiftningen kräver. » Vi skall arbeta förebyggande och sträva efter ständig förbättring. » Vi skall i möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som medför en mindre belastning på miljön framför övriga produkter. » Vi skall arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i enlighet med våra krav. » Vi skall visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden. » Alla på TMH Bilskadecenter AB skall ha god kunskap om miljöledning och hur miljön påverkas av företagets olika verksamheter genom utbildning och aktivt engagemang.